Experiment AEgISAEgIS logo

Experiment AEgIS je experiment v CERNu, který zkoumá gravitační působení  Země na antivodík. Zde se pomocí antiprotonového decelerátoru zpomalí antiproton a následně se na něj naváže pozitron. Poté se vytvořený antivodík vypustí a pomocí detektorů se změří jeho pohyb v gravitačním poli Země.

Schéma experimentu AEgIS

Česká účast

V rámci experimentu AEgIS v CERNu se naše skupina se zabývá teoretickým popisem pohybu antivodíku a dynamiky při jeho tvorbě. Dále pracujeme na tzv. transfer line, která zachytává antiprotony a vede je do magnetických pastí, na kterých naše skupina také spolupracuje.

Více v AEgIS - Fyzikální skupiny.

 

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me