CERN - Články a novinky

Open data v CERN

Open data, nebo česky otevřená data jsou trendem poslední dobou hlavně v oblasti e-Govermentu. Přístupná otevřená data lze najít i v CERN, kde jednotlivé experimenty již zpřístupnili data pro výukové potřeby a nově i experiment CMS uvolnil 300TB dat i pro výzkumné účely.

 

 

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy. http://www.otevrenadata.cz/otevrena-data/co-jsou-otevrena-data/

 

Na webové stránce http://opendata.cern.ch/ CERN zpřístupňuje open data z experimentů. Všechny LHC experimenty zde zpřístupnili ukázková data a nástroje pro výukové účely a pro názorné demonstrace. Tyto nástroje a data mohou použít studenti pro své projekty nebo učitelé na SŠ i VŠ pro názorné demonstrace.

Od 22.4.2016 experiment CMS zpřístupnil i balík 300TB dat CMS releases new batch of research data from LHC, která jsou volně přístupná. Tyto data mají stejný tvar, jaký používají fyzici pracující na analýze na CMS a lze s nimi pracovat pomocí virtuální počítače (jež je rovněž dostupný na tomto webu), který obsahuje prostředí nutné pro práci s těmito daty. Zpřístupněná data pocházejí z roků 2010 a 2011. Navíc, dataset z roku 2011 obsahuje i Monte Carlo simulace. Nyní má každý příležitost si na těchto datech udělat svojí vlastní analýzu a případně i objevit něco, co fyzici v CERN mohli přehlédnout :-)

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me