Experiment ATLASATLAS logo

ATLAS - A Toroidal LHC ApparatuS - je částicový experiment na LHC (Large Hadron Collider) v laboratoři CERN (blízko Ženevy ve Švýcarsku). Jeho hlavním posláním je studovat proton-protonové srážky při vysokých energiích. Cílem experimentu ATLAS není jen detailní studium již známých a pozorovaných částic, ale především hledání dosud hypotetických částic jako např. Higgsův boson nebo objevy za hranicí standarního modelu částicové fyziky. V posledních letech se vyskytlo mnoho nových a různorodých teoriíi, které čekají na své experimentální potvrzení (nebo případně vyvrácení).

Experiment ATLAS přináší do světa experimentální fyziky novou, dosud neprobádanou oblast. Nové objevené fyzikální procesy a částice mohou změnit naše dosavadní chápání energie a hmoty. Mezi žhavé kandidáty patří např. extra dimenze, mikroskopické černé díry, temná hmota, supersymetrické částice aj.

Česká účastPohled do detektoru ATLAS

V rámci tohoto experimentu se zabýváme simulacemi a analýzou nejrůznějších procesů, studiem černých děr, měřením těžkých kvarků a rezonancí. Česká skupina v minulosti pro ATLAS vyvinula centrální pixelové detektory a nyní se podílí na zajištění jejich provozu při nabírání experimentálních dat. S kolegy z FZÚ se naši studenti podílí na vývoji software pro sběr dat (DAQ) a dále na monitorovacího software pro GRID. Ve spolupráci s FZÚ se také připravuje i nový centrální pixelový radiačně velmi odolný detektor a detektory pro difrakční (dopřednou) fyziku pro budoucí upgrade experimentu ATLAS.

Více v ATLAS Fyzikální skupiny.

Odkazy

  • ATLAS - oficiální web experimentu ATLAS pro veřejnost [EN]
  • ATLAS Experiment - web kolaborace experimentu ATLAS [EN]

 

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me